Saesneg Cymraeg
Saesneg Cymraeg
Salon Cymru

Bob blwyddyn mae dros 500 o bobl sy'n frwd dros drin gwallt yn ymgynnull yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth Trin Gwallt a Harddwch y siaredir amdani fwyaf ac yr edrychir ymlaen yn fwyaf eiddgar ati bob blwyddyn

Salon Cymru

Salon Cymru

 

Salon Cymru yw’r Elfen Arddangos o Frand Hyfforddiant ISA.

Mae Salon Cymru’n gystadleuaeth gyfoes sy’n agored i’r HOLL ddysgwyr Trin Gwallt a Harddwch o ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant. Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer y categorïau cyffrous, arloesol gan eiconau modern a’r hyn sy’n digwydd YN AWR ym myd ffasiwn.

Mae Salon Cymru yn gwella’r trefniadau cydweithio rhwng Dysgu Seiliedig ar Waith, Colegau, Cyflogwyr a Gweithgynhyrchwyr trwy eu dwyn ynghyd i gefnogi’r digwyddiad gwych yma.

Mae enillwyr blaenorol wedi cael hwb i’w gyrfaoedd mewn nifer o wahanol ffyrdd, o gystadlu ym Mhencampwriaethau Rhyngwladol Paris fel rhan o Garfan Trin Gwallt Iau Prydain i ymddangos ar deledu yn ystod yr oriau brig!

  • Aeth Bradley Robinson ymlaen i ennill Jamie’s Apprentice ar y rhaglen This Morning ar ITV yn 2011 ac yn ddiweddarach cafodd ei gyflogi gan Nicky Clarke Salons
  • Cystadlodd Laura Kelland gan gynrychioli Prydain fel rhan o Garfan Trin Gwallt Iau Prydain ym Mhencampwriaethau Rhyngwladol Paris yn 2009
  • Aeth Josh Rees-Hole ymlaen i ennill gwobr Prentis y Flwyddyn Llywodraeth Cymru yn 2009, fe gynrychiolodd Brydain fel rhan o Garfan Trin Gwallt Iau Prydain ym Mhencampwriaethau Rhyngwladol Paris yn 2009, a daeth yn 3ydd yng nghystadleuaeth E4, Great British Hairdresser 2011
  • Daeth Nik Petrakis yn ail yng nghystadleuaeth Nation’s Favourite Hairdresser yn 2010 a chyrhaeddodd rownd y 18 olaf yng nghystadleuaeth E4, Great British Hairdresser 2011