Saesneg Cymraeg
Saesneg Cymraeg

Gweledigaeth a Gwerthoedd

Gweledigaeth a Gwerthoedd

Ers ei sefydlu ym 1998, mae ISA wedi tyfu’n barhaus gan fynd o nerth i nerth nes bod y darparwr hyfforddiant trin gwallt annibynnol mwyaf yng Nghymru.

Cenhadaeth ISA yw darparu cyfleoedd dysgu o safon fyd-eang i bawb trwy Ysbrydoli eraill, llwyddo trwy ansawdd a rhyfeddu trwy ragoriaeth a gwasanaeth o’r radd flaenaf.

Mae ISA yn ymrwymedig i wella’r modd y mae’n cyflenwi gwasanaethau ac yn darparu ansawdd, ac mae gweithgareddau a gyflawnir fel rhan o’n strategaeth cynnwys dysgwyr yn chwarae rhan hollbwysig yn y broses o gyflawni ein cenhadaeth a chyrraedd ein nodau strategol yn llwyddiannus.

Mae ISA wedi llwyddo i ennill nifer o safonau ansawdd:

  • Arolygiad Estyn yn 2010, wedi cael gradd Da ym mhob maes
  • Achrediad Buddsoddwyr Mewn Pobl, gan gynnwys achrediad Arwain a Rheoli
  • Marc Safon Sgiliau Sylfaenol
  • Achrediad Matrix

Mae ISA yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid i ategu’r drefn o gyflenwi a darparu hyfforddiant, gan gynnwys HB Training, Andrew Price Group a Vidal Sassoon.