Saesneg Cymraeg
Saesneg Cymraeg

Eich Enw (gofynol)

E-bost (gofynol)

Rhif Ffôn

Manylion yr Ymholiad

Cysylltu a Ni

ISA Training, 31 Ffordd yr Hen Gae, Parc Bocam,
Pen-coed / Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 5LJ


T: 01656 86 99 86

O'r Dwyrain

Gadewch yr M4 yng nghyffordd 35. Mae'r ffordd ymadael yn mynd â chi at ffordd ddeuol fer. Ewch draw i'r lôn dde a chymerwch y trydydd troad ar y gylchfan (fe welwch garej Mercedes ar eich ochr chwith.) Cymerwch y troad cyntaf ar y Dde i mewn i BARC BOCAM. Dilynwch y brif ffordd gyswllt drwy'r parc. ISA Training yw'r trydydd adeilad mawr ar y dde. Mae gennym arwydd du ac arian ar flaen yr adeilad. Trowch i'r dde ar ôl ein hadeilad ni i mewn i'r maes parcio, gyrrwch i'r pen pellaf a pharciwch yn unrhyw le gwag â logo ISA.

O?r Gorllewin

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 35, ac arhoswch yn y lôn dde ar y ffordd ymadael. Cymerwch y 3ydd troad i gyfeiriad Pen-y-bont ar Ogwr. Arhoswch yn y lôn dde a chymerwch y trydydd troad ar y gylchfan (fe welwch garej Mercedes ar eich ochr chwith.) Cymerwch y troad cyntaf ar y Dde i mewn i BARC BOCAM. Dilynwch y brif ffordd gyswllt drwy?r parc. ISA Training yw?r trydydd adeilad mawr ar y dde. Mae gennym arwydd du ac arian ar flaen yr adeilad. Trowch i?r dde ar ôl ein hadeilad ni i mewn i?r maes parcio, gyrrwch i?r pen pellaf a pharciwch yn unrhyw le gwag â logo ISA.