Saesneg Cymraeg
Saesneg Cymraeg

Gwybodaeth ar gyfer Dysgwyr

Gwybodaeth ar gyfer Dysgwyr

Bydd dilyn un o’n cymwysterau trin gwallt neu harddwch cydnabyddedig yn rhoi i chi’r awch i lwyddo yn y diwydiant cystadleuol hwn.

Nodweddion Allweddol yr Hyfforddiant

 • Cymwysterau galwedigaethol achrededig
 • Ennill cyflog wrth ddysgu
 • Hyfforddiant hyblyg, wedi’i deilwra fel ei fod yn gweddu i’ch arddull dysgu chi
 • Hyfforddi gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant a thîm hynod gymwysedig ISA o Ymgynghorwyr Hyfforddiant
 • Ennill sgiliau a phrofiad mewn salon go iawn

Cyfleoedd

 • Cystadlu yn Salon Cymru gan ISA – Y Gystadleuaeth Trin Gwallt Flynyddol fwyaf i Brentisiaid
 • Archwilio cyfleoedd o fewn y diwydiant Gwallt a Harddwch megis gweithio ym myd teledu a chwrdd â thrinwyr gwallt enwog
 • Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd pan fyddwch yn cymryd rhan yn y Prosiect Oyster, ein rhaglen gyfnewid genedlaethol a rhyngwladol unigryw i ddysgwyr lle gallwch gael profiad o waith mewn salonau eraill
 • Cylchlythyr Chwarterol Hot Gossip

Cymorth Ychwanegol

 • Diwrnodau Hyfforddiant Trin Gwallt mewn lleoliadau’n agos atoch chi
 • Cymorth gyda Llythrennedd a Rhifedd os oes angen
 • Cyllid ar gyfer eich Cofrestriad Gwladol yn y flwyddyn gyntaf i’r rhai sy’n ennill cymhwyster Lefel 3 mewn Trin Gwallt – gan roi hygrededd i chi a’ch salon