Saesneg Cymraeg
Saesneg Cymraeg

Blog Shirley

Croeso i Flog Shirley sy'n olrhain holl helynt, hwyl a hanes yr ymgyrch i sicrhau proffesiynoldeb y sector Trin Gwallt yng Nghymru. Dilynwch daith Shirley wrth iddi gwrdd a thrinwyr gwallt a gwneuthurwyr penderfyniadau a all ei helpu i ysgogi'r newid i sector rheoledig, diogel a phroffesiynol.

Blog Shirley

Croeso i Flog Shirley sy'n olrhain holl helynt, hwyl a hanes yr ymgyrch i sicrhau proffesiynoldeb y sector Trin Gwallt yng Nghymru. Dilynwch daith Shirley wrth iddi gwrdd a thrinwyr gwallt a gwneuthurwyr penderfyniadau a all ei helpu i ysgogi'r newid i sector rheoledig, diogel a phroffesiynol.

Dechrau Prysur a Chynhyrchiol i’r Flwyddyn Newydd
Dau Salon o Orllewin Cymru wedi Cofrestru’n Llawn gyda’r Wladwriaeth
Mwy o Gynnydd yn y Senedd
Dechrau Diwrnod Prysur yn y Senedd
Cefnogaeth gan Mike Hedges AC
Penderfyniad Carreg Filltir gan Cyllid a Thollau EM
Cydweithio â Chwarae Teg
Cefnogaeth i’r Ymgyrch gan AS Newydd
Sioe Gwallt a Harddwch Cymru, a Gogledd Iwerddon
Ymweld â Champws Casnewydd Coleg Gwent
Y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch ar gyfer Llywodraeth Cymru
Penodi Aelod Newydd i Felin Drafod Cymru
14eg Mawrth Coleg Caerdydd a’r Fro, y Barri
Y Daith Ymgyrchu o Amgylch Colegau yn ymweld â Phort Talbot
Cyfarfod y Grŵp Seneddol Hollbleidiol 1 Mawrth 2016
23-24 Chwefror – Ymweliadau â Cholegau Gogledd Cymru
Ymweld â Chwmni Gwallt Tommy’s, Llandudno
Rhagor o Gefnogaeth i’r Ymgyrch gan Todaros Hair and Beauty
Taith Ymgyrchu Cofrestru Gwladol 2016 – Lleoliad Cyntaf – Coleg Sir Benfro
Spirit Hair Team – Salon â Chofrestriad Gwladol

"Twitter" Shirley