Saesneg Cymraeg
Saesneg Cymraeg

Amdanom ni

Amdanom ni

Sefydlwyd ISA Training ym 1998 a thros 13 mlynedd mae wedi datblygu i fod y darparwr hyfforddiant trin gwallt annibynnol mwyaf llwyddiannus, creadigol ac arloesol yng Nghymru a Lloegr.

Mae ISA Training yn ymfalchïo mewn rhoi profiad dysgu unigryw i’r dysgwr a’r cyflogwr sy’n ddigymar yn y diwydiant trin gwallt. Mae dull dynamig a hyblyg ISA yn allweddol bwysig i’r profiad dysgu y mae’n ei ddarparu.

Yn dilyn cael arolygiad llwyddiannus gan ESTYN / OFSTED a sicrhau mwy o gyllid, mae tîm cymelledig a phrofiadol ISA yn ymrwymedig i ymestyn y profiad dysgu i lefelau newydd.

Gyda’i gystadleuaeth ddylanwadol Salon Cymru, ei gylchgrawn chwarterol Hot Gossip a’r rhaglen gyfnewid genedlaethol a rhyngwladol i ddysgwyr – Prosiect Oyster, mae ISA Training yn sicrhau bod ei holl ddysgwyr a pherchenogion salonau’n cael y cyfle perffaith i lwyddo yn y diwydiant gwallt a harddwch cystadleuol.

Meysydd arbenigol:-

  • Ystod gyflawn o gyrsiau trin gwallt, gwaith barbwr a harddwch a ariennir yn llawn ac yn rhannol.
  • Portffolio helaeth o Gyrsiau Byrion Creadigol.
  • Ystod lawn o gyrsiau Rheoli Busnes, Gwasanaethau Cwsmeriaid a Gweinyddu sy’n diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr.