Saesneg Cymraeg
Saesneg Cymraeg

Cwrdd
â'r
tîim

Photo of Shirley Davis-Fox

Shirley Davis-Fox
Rheolwr-gyfarwyddwr

Fe sefydlodd Shirley ISA Training ym 1997 ac mae’n falch o reoli’r Darparwr Hyfforddiant Gwallt a Harddwch annibynnol mwyaf yng Nghymru.

Mae Shirley yn Hyrwyddwr Galwedigaethol a Llysgennad World Skills ar gyfer Trin Gwallt ac mae hefyd yn aelod o’r Cyngor Trin Gwallt. Mae Shirley am i drin gwallt fod yn ddewis fel gyrfa broffesiynol ac mae’n ymgyrchu dros reoleiddio’r Diwydiant Gwallt a Harddwch. Mae Shirley yn frwd dros roi pob cyfle i’n holl ddysgwyr lwyddo yn y diwydiant amrywiol a phroffesiynol hwn.

Photo of Berni Tyler

Berni Tyler
Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Ymunodd Berni ag ISA ym mis Medi 2011 yn dilyn gyrfa lwyddiannus ym myd addysg dros gyfnod o 20 mlynedd. Bu Berni’n Gyfarwyddwr Ansawdd yn ColegauCymru am 5 mlynedd a bu’n addysgu trin gwall ym maes Addysg Bellach am 10 mlynedd.

Mae Berni’n gweithio gyda’r tîm gweithrediadau i gyflawni contract Llywodraeth Cymru, cyrsiau masnachol a’n portffolio addysg.

“Mae gweithio gyda thîm ISA wedi bod yn wych, mae’r awyrgylch yn dda ac mae pawb yn gyfeillgar a brwdfrydig iawn. Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â chyflogwyr a dysgwyr.”

Uwch Dîm Rheoli

Photo of Shirley Davis-Fox

Shirley Davis-Fox
Rheolwr-gyfarwyddwr

Fe sefydlodd Shirley ISA Training ym 1997 ac mae’n falch o reoli’r Darparwr Hyfforddiant Gwallt a Harddwch annibynnol mwyaf yng Nghymru.

Mae Shirley yn Hyrwyddwr Galwedigaethol a Llysgennad World Skills ar gyfer Trin Gwallt ac mae hefyd yn aelod o’r Cyngor Trin Gwallt. Mae Shirley am i drin gwallt fod yn ddewis fel gyrfa broffesiynol ac mae’n ymgyrchu dros reoleiddio’r Diwydiant Gwallt a Harddwch. Mae Shirley yn frwd dros roi pob cyfle i’n holl ddysgwyr lwyddo yn y diwydiant amrywiol a phroffesiynol hwn.

E-bostio neges at Shirley Davis-Fox

Photo of Berni Tyler

Berni Tyler
Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Ymunodd Berni ag ISA ym mis Medi 2011 yn dilyn gyrfa lwyddiannus ym myd addysg dros gyfnod o 20 mlynedd. Bu Berni’n Gyfarwyddwr Ansawdd yn ColegauCymru am 5 mlynedd a bu’n addysgu trin gwall ym maes Addysg Bellach am 10 mlynedd.

Mae Berni’n gweithio gyda’r tîm gweithrediadau i gyflawni contract Llywodraeth Cymru, cyrsiau masnachol a’n portffolio addysg.

“Mae gweithio gyda thîm ISA wedi bod yn wych, mae’r awyrgylch yn dda ac mae pawb yn gyfeillgar a brwdfrydig iawn. Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â chyflogwyr a dysgwyr.”

E-bostio neges at Berni Tyler